Slovenský

Európsky inštitút na výskum značiek (Europan Brand Institute) je vedúcou inštitúciou v Európe na výskum nemateriálnych hodnôt. Stredobodom našich aktivít sú predovšetkým hodnoty značiek a patentov.

 

Dávame do povedomia hodnoty značiek prostredníctvom ročných štúdií eurobrand, pravidelných podujatí okolo témy hodnota značiek a vyznamenanie osôb, ktoré vytvorili hodnotu značiek.

 

Našou spoluprácou nielen na medzinárodnej štandardizácii hodnotenia patentov a značiek, ale aj na štandardizácii poradenských služieb a služieb hodnotenia značiek prispievame k intenzívnemu vývinu v Európe.

 

eurobrand – Brand value /hodnota značky v celej Európe. eurobrand podáva hodnotenie 50 najcennejších značkových európskych firiem a 25 jednotlivých značiek, analýzy krajín a odvetví ako aj detailné správy krajín.

 

Na podujatiach eurobrand sa objasňujú všetky dimenzie celkovej správy duševného vlastníctva, obzvlášť správa patentov a značiek. Predstavujú dôležitý bod pre vedúcich expertov na značky v Strednej Európe a hodnotu značiek kladú do popredia.

Eurobrand valuation sú nezávislí experti na hodnotenie značiek a patentov v Európe. Ponúkame hodnotenie značiek a patentov; odhad nákladov na licencie, analýzy hodnoty značiek, vypracovanie správ o hodnote značiek, poradenstvo pre podniky orientujúce sa na hodnotu značiek.

Cieľom tohto ocenenia je poctiť osobnosti a pracovníkov s rozhodovacou právomocou, ktorí svojim osobnými nasadením a húževnatosťou vytvorili značky a stále vytvárali a vylepšovali ich hodnotu.

sign up for our newsletter

 

After registration you receive an e-mail to confirm subscription via link.