Bosanski/Hrvatski/Srpski

Evropski Brend Institut je vode?a evropska institucija koja se bavi istraživanjem nematerijalne imovine, naro?ito vrijednosti marke (brenda), intelektualnog vlasništva i patenata. Objavljujuci godišnje studije o vrijednosti evropskih robnih marki ("eurobrand") te organizuju?i redovne manifestacije posve?ene markama, Evropski Brend Institut želi podi?i svijest društva o vrijednosti privrednih marki. Zalažu?i se za internacionalnu saradnju i standardizaciju u podrucju vrednovanja patenata i marki, ovaj Institut znatno doprinosi održivom razvoju u Evropi.

eurobrand – Brand value across Europe.

"eurobrand" je godišnja studija o 50 najvrijednijih evropskih robnih marki, pravljena na osnovu podataka o 3.000 firmi iz 24 zemlje i 16 branši. Studija "eurobrand" takodje pruža informacije i detaljne analize ekonomskog stanja u evropskim zemljama i razli?itim branšama.

eurobrand manifestacije pokrivaju sve dimenzije u podru?ju intelektualnog vlasništva i funkcionišu kao platforma za razmjenu iskustava i znanja izmedju vode?ih centralno-evropskih stru?njaka za marke, promovišu?i svijest o vrijednosti marke na internacionalnom nivou.

Marka, kao jedan od oblika nematerijalne imovine, ?ini skoro 90% ukupne vrijednosti jedne firme. Kao vode?i nezavisni stru?njak za vrednovanje marki, Evropski Brend Institut pruza podršku evropskim kompanijama i organizacijama u objektivnom vrednovanju njihovog najvažnijeg oblika imovine - marke.

sign up for our newsletter

 

After registration you receive an e-mail to confirm subscription via link.